<<Զանգեզուր>> Կենսոլորտային Համալիր>> ՊՈԱԿ-ը ստեղծվել է 2013 թ. դեկտեմբերի 19, ընդգրկում է 79660.5հա տարածք: Նպատակն է պահպանել, պաշտպանել և վերականգնել իր պահպանության տակ գտնվող կենդանական և բուսական աշխարհը, բնական էկոհամակարգերը, լանդշաֆտային բազմազանությունը, բնության եզակի հուշարձանները, բնական պաշարների բնականոն զարգացումը:

 


Միացեք մեզ

Facebook

                              
 
Powered by Coma
<<Զանգեզուր>> կենսոլորտային համալիր